Freiheit Neunkirchen 1

 Schütze LG Alter Ringe
Thomas Jahreis   Thomas Jahreis - 1.774
Christine Poß   Christine Poß (55) 2.055
Andreas Weidner   Andreas Weidner (42) 2.126
Denis Weidner   Denis Weidner (18) 2.302
insgesamt 8.257